Beheer

Rentmeesterschap – beheer in naam van één eigenaar

Eenmaal de nodige huurder gevonden, begint past het echte werk voor de eigenaar.

Tevens weet u als eigenaar ook dat het niet altijd even leuk en eenvoudig is om alles in goede banen te leiden. Een optimaal genot of rendement is slechts mogelijk met een deskundig en verstandig beheer.

Voor eigenaarverhuurders is het van belang een beheerder te hebben die van bij het aanvaarden van de huurder, de gehele huurrelatie opvolgt en bevordert door het maken van plaatsbeschrijvingen en controlebezoeken, het innen en het opvolgen van de huurbetalingen, het berekenen van de juiste indexatie en dergelijke meer.

Naast de administratieve afwikkeling, moet de beheerder ook praktisch alle vragen van de huurder beantwoorden en zijn klachten aanhoren. Hij zal moeten uitmaken welke herstellingen al dan niet ten laste van de huurder zijn en nagaan of de huurder uw eigendom fatsoenlijk onderhoudt.

Als rentmeester beheren wij het aan ons toevertrouwde goed dat u als eigenaar in handen geeft voor de volledige opvolging in verhuur.

Bijgevolg krijgt de eigenaar, maar ook de huurder een complete dienstverlening.

Kiezen voor ons als rentmeester wil zeggen uw eigendom veilig laten renderen!

Voordelen voor een verhuurder/eigenaar om ons als rentmeester te nemen:

 • geen zorgen meer te maken over de klachten van de huurder;
 • minder leegstand;
 • betere solvabele huurders;
 • jaarlijkse indexeringen;
 • verrekening van alle mogelijke onkosten conform het huurcontract;
 • meer inkomsten, hoger rendement;
 • veiligere belegging en behoud van waarde;
 • bewaken van de verzekerings- en onderhoudsverplichtingen t.a.v. de huurder;
 • indien gewenst, de aanvraag van het verplichte energieprestatiecertificaat;
 • bij niet-nakoming van de huurovereenkomst door de huurder: het versturen van aanmaningen en ingebrekestellingen;
 • in overleg met de eigenaar het opstarten van een gerechtelijke procedure bij wanbetaling
 • het aanbieden van een huur- en rechtsbijstandverzekering voor alle huurschillen.